1. Scroll
  2. /
  3. Technologia
  4. /
  5. Czy wiesz ile lat ma Ziemia? Wyjaśniamy jak naukowcy do tego doszli

Technologia

27.10.2021 19:47

Czy wiesz ile lat ma Ziemia? Wyjaśniamy jak naukowcy do tego doszli

Nauka
6
1
1
6
1

Ile lat ma Ziemia? Skąd wiemy, ile Ziemia ma lat? Odpowiadamy na ważne pytania historii kosmosu. Poznaj wiek niebieskiej planety i dowiedz się, jaki los ją czeka!

Ile lat ma Ziemia?

Historia powstania Ziemi skupia uwagę wielu naukowców, filozofów czy duchownych. Z pewnością niejednokrotnie Tobie również zdarzyło się rozmyślać nad tym, ile lat ma Ziemia. Dzięki rozwojowi metod badawczych i uwzględnieniu kilku czynników udało się poznać jedną z największych tajemnic kosmosu. Według najnowszych ustaleń wiek naszej planety określa się na 4,54 miliarda lat z uwzględnieniem poprawki na około 50 milionów lat. Liczba ta różni się stanowczo od pierwszych pomiarów lat Ziemi, które bazowały na badaniach o mniejszej dokładności. Dziś naukowcy potwierdzają również, że wiek innych ciał niebieskich w naszym Układzie Słonecznym jest zbliżony do liczby lat Ziemi, ponieważ wszystkie planety powstały w podobnym czasie.

Jak naukowcy obliczyli wiek naszej planety?

Już za czasów pierwszych wielkich myślicieli jak Arystoteles próbowano oszacować, ile Ziemia ma lat, choć wtedy wyliczenia mogły opierać się jedynie o wierzenia i przekonania filozofów. W średniowieczu wiedzę o planecie czerpano z Biblii, a wstępne pomiary zostały udoskonalone o metody wykorzystujące temperaturę ochładzania Ziemi, akumulację osadów czy chemiczną ewolucję oceanów. Żadna z tych technik nie okazała się jednak tak dokładna, jak odkryte na początku XX wieku datowanie radiometryczne.

ile lat ma ziemia
Tak właśnie wyglądała Ziemia we wczesnej fazie swojego istnienia – stanowiła jeden wielki ocean magmy. Dopiero z czasem jej temperatura zaczęła się obniżać, wraz zwiększeniem swoich rozmiarów

W 1956 roku amerykański geochemik Clair Cameron Patterson po raz pierwszy oszacował, ile lat ma planeta Ziemia, wykorzystując w swoim badaniu próbki meteorytu Canyon Diablo. Odłamek meteoroidu spadł około 50 tysięcy lat temu na obszarze stanu Arizona w Ameryce. Wychodząc z przyjętego założenia, że wszystkie ciała w Układzie Słonecznym formowały się w podobnym czasie, na podstawie tego odłamka Patterson mógł wyliczyć przybliżony wiek Ziemi.

Metoda datowania radiometrycznego polega na pomiarze wieku skał na podstawie zawartości izotopów promieniotwórczych. W zależności od rodzaju izotopu wykorzystuje się inny rodzaj badania. Wyróżnia się datowanie radiowęglowe, uranowo-ołowiowe i ołowiowo-ołowiowe. Trzecia technika posłużyła do oszacowania wieku planety, który określono na od około 4,53 do 4,58 miliardów lat. Zwiększenie efektywności metody badawczej i wykonanie pomiarów na innych meteorytach pozwoliło jeszcze bardziej sprecyzować liczbę lat Ziemi.

Sprawdź też: Pseudonauka w natarciu – płaska Ziemia. Jaki kształt ma nasza planeta?

Jak powstała Ziemia?

Teoria powstania Ziemi i całego Układu Słonecznego do dziś skrywa tajemnicę, której nie są w stanie rozwikłać najwybitniejsi uczeni. Miliardy lat temu obecnie znane nam ciała niebieskie przyjmowały formę ogromnej chmury gazu i pyłu. Nieznane zjawisko wywołało zakłócenia w obrębie tej struktury, co w konsekwencji przyczyniło się do złączenia mas materii i utworzenia się wirującego dysku zwanego mgławicą słoneczną. Wraz z przyspieszaniem wirowania gaz i pył kumulowały się w centrum dysku, co jeszcze intensywniej wpływało na prędkość mgławicy. Grawitacja w środkowym punkcie stała się silna na tyle, że atomy wodoru zaczęły migrować szybciej, a protony łączyły się ze sobą, tworząc hel i duże pokłady energii elektrycznej. W efekcie tych wydarzeń powstało Słońce, które znajduje się w centrum Układu Słonecznego.

Narodziny Słońca pochłonęły ponad 99% materii, która krążyła w mgławicy. Cząstki, które dalej wirowały wokół słonecznego giganta, zaczęły zderzać się z innymi, powodując tworzenie się większych mas materii. W pewnym momencie stały się na tyle duże, że zaczęły wytwarzać własne pola grawitacyjne, które przemieniły je w planety. Tak powstała Ziemia i inne ciała niebieskie w Układzie Słonecznym. Skalista struktura umożliwiła wewnętrznym planetom – Merkuremu, Wenus, Ziemi i Marsowi ukształtowanie się w pobliżu rozżarzonej gwiazdy.

Wiek Ziemi według Biblii

Na temat tego, ile lat ma Ziemia, powstało kilka teorii – wiek planety próbowano wyliczyć również na podstawie najważniejszej księgi chrześcijan – Biblii. W tym celu za podstawę przyjęto, że Adam i Ewa byli pierwszymi ludźmi według przesłanek Starego Testamentu. Za główne źródło obliczeń służyła Księga Rodzaju i opis stworzenia, który zajął 6 dni. Najważniejszą kwestię stanowiło jednak ustalenie długości biblijnego dnia, ponieważ terminologia z czasów spisywania księgi mogła różnić się od tej znanej dzisiejszemu społeczeństwu.

Pierwszej próby podjął się w 1654 roku irlandzki arcybiskup James Ussher, który oszacował datę powstania Ziemii na 23 października 4004 r. p.n.e. Jego stanowisko w późniejszym czasie potwierdził uczony John Lightfoot, którego obliczenia dały niemal identyczny wynik. Według wydarzeń zapisanych w Biblii Ziemia ma około 6 tysięcy lat. Obaj badacze przyjęli przy interpretacji, że stworzenie trwało „6 następujących po sobie 24-godzinnych okresów”. Słowa zapisane w Biblii mogą być jednak powodem do podważenia tej teorii, ponieważ niektórych fragmentów księgi nie powinno się interpretować dosłownie.

Sprawdź też: Jaki jest wiek wszechświata? Jak go obliczono? Co o nim wiemy?

Jaka przyszłość czeka Ziemię?

Już wiesz, ile planeta Ziemia ma lat, ale czy myślisz czasem o tym, co czeka ją w przyszłości? Na podstawie licznych obserwacji i badań znany jest cykl życia gwiazd. W Układzie Słonecznym jedyną gwiazdą jest Słońce, które zapewnia optymalne warunki do życia na Ziemi, dostarczając ciepło i światło. Badacze przewidują, że za około 5 miliardów lat Słońce przerodzi się w czerwonego olbrzyma i osiągnie kolejną fazę swojego rozwoju, zwiększając o stokroć swój rozmiar. Za kolejne 2 miliardy lat zmieni się w białego karła i utraci większą część swojej masy i zmniejszy się do wielkości Ziemi. Naukowcy są świadomi, że faza czerwonego olbrzyma może mieć destrukcyjny wpływ na Układ Słoneczny, a tym samym – na dzieje naszej planety. Najbardziej zagrożone są losy Merkurego i Wenus, które mogą zostać pochłonięte przez gwiazdę.

Los Ziemi dziś nie jest do końca znany. Na podstawie obserwacji kosmosu przez teleskopy Kecka w obserwatorium Mauna Kea na Hawajach wiadomo, że jedna z planet przetrwała śmierć gwiazdy i krąży wokół białego karła. Wystarczająco duża odległość od umierającej gwiazdy pozwoliła uchronić ją od zagłady. Niestety dystans między Ziemią a Słońcem jest znacznie mniejszy, a ludność w celu przeżycia musiałaby osiedlić się na jednym z księżyców Saturna lub Jowisza, aby uniknąć konsekwencji przemiany w czerwonego olbrzyma.

Powstanie Ziemi i historia życia na niebieskiej planecie wciąż pozostaje w centrum badań uczonych, a rozwój zaawansowanych technologii stale pozwala nam dowiadywać się czegoś więcej o początku świata. Czym jeszcze może zaskoczyć Cię Wszechświat? Bądź z nami na bieżąco i szukaj nowinek dotyczących odkryć w kosmosie!

6
1

Podziel się:

Komentarze (1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.