1. Scroll
  2. /
  3. Technologia
  4. /
  5. Historia Internetu w Polsce i na świecie – ciekawostki, o których nie miałeś pojęcia

Technologia

13.05.2021 14:31

Historia Internetu w Polsce i na świecie – ciekawostki, o których nie miałeś pojęcia

Nauka
23
8
0
23
8

Dzisiaj trudno wyobrazić sobie świat, w którym nie ma Facebooka, Instagrama czy YouTube, jednak te platformy istnieją na rynku zaledwie kilkanaście lat. A sama historia Internetu zaczęła się pod koniec lat 50 XX w. Jak powstał Internet? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Kiedy powstał Internet? Jak powstał? Kto go wynalazł? Podstawowe informacje o początkach Internetu

Znaczna część technologii, która wpłynęła na losy świata, wywodzi się z wojska, tak było m.in. z pierwszymi komputerami, technologią GPS. Czas, w którym powstał Internet, nie był okresem spokojnym. Zimna Wojna między USA i ZSRR, która polegała na pozostawaniu w ciągłej gotowości bojowej, a także nieustannym wyścigu zbrojeń, wymuszała opracowywanie przez mocarstwa coraz to nowszych rozwiązań, które miały zagwarantować przewagę nad wrogiem. 

W 1958 r. w USA założono agencję rozwoju ARPA, zajmującą się wyszukiwaniem i wsparciem prac, które mogłyby przyczynić się do rozwoju możliwości obronnych kraju. Dwa lata po założeniu agencji, czyli w 1960 r., opracowano pierwsze koncepcje funkcjonowania sieci komunikacyjnej między komputerami. A już w 1966 r. rozpoczęto pracę nad jej uruchomieniem. W 1980 r. rozdzielono projekt na część wojskową i akademicką, która do 1983 r. funkcjonowała w tym środowisku. W 1985 r. zarejestrowano pierwszą domenę – symbiotics.com – na stronę tekstową należało jednak poczekać do 1991 r. W czasie kiedy powstał Internet, stworzona została również konkurencyjna sieć BitNet, uzależniona od serwerów IBM, która z czasem stała się częścią sieci globalnej.

Pierwsza sieć komputerowa była wzorowana na koncepcjach z 1960 r. dotyczących stworzenia kompleksu połączonych ze sobą komputerów, które mogłyby się ze sobą komunikować. Została ona rozwinięta już w 1962 r., zakładając stworzenie połączeń między maszynami, które byłyby odległe od siebie i pracowały niezależnie, dzięki czemu komunikacja mogłaby działać nawet mimo zniszczenia któregoś z urządzeń. Agencja ARPA sfinansowała badania nad działaniem systemu, co zaowocowało uruchomieniem w 1968 r. pierwszego połączenia między kilkunastoma urządzeniami na Uniwersytecie Kalifornijskim, Stanford i Utah.

W kolejnych latach do projektu przystępowało coraz więcej uczelni, co pozwoliło im na dzielenie się wynikami badań. Duży sukces projektu i potencjał, który w nim zauważono, sprawił, że prowadzono dalsze prace, owocujące pojawieniem się w 1990 r. World Wide Web, systemu umożliwiającego wygodne publikowanie i prezentowanie informacji w sieci. 

Na pytanie, kto wynalazł Internet, nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ na powstanie globalnej sieci we współczesnej postaci złożyły się działania wielu osób. Wskazując jednak pierwsze pomysły, związane z połączeniem wielu komputerów w celach komunikacyjnych, należy cofnąć się do 1960 r. i prac Josepha Carlal Robnetta Licklidera. Jego koncepcja została rozwinięta już dwa lata później przez Paula Barana, który zaprojektował i opisał zasady działania takiego systemu w 12 tomach. Cechą konstruktu było całkowite uniezależnienie od jednostki centralnej i rozproszenie ośrodków, w taki sposób, że zniszczenie jednego nie zakłócałoby pracy pozostałych. P. Baran uważany jest za wynalazcę Internetu, jednak on sam nigdy nie zgodził się z tym mianem.

Historia Internetu na świecie – początki ARPANET-u 

Władze amerykańskie widziały możliwości w nowym systemie komunikacyjnym, dlatego też działająca pod ich nadzorem agencja ARPA wspomogła pracę uniwersytetów, pracujących nad rozwojem sieci. Pierwsze prace trwały do 29 października 1969 r., gdy po roku działania połączenia komputerowego między Uniwersytetem Kalifornijskim i Stanford, udało się wysłać pierwszą wiadomość tekstową. Treścią tej wiadomości było słowo „Login”. Sukces eksperymentu sprawił, że dołączyły do niego kolejne uczelnie i ośrodki wojskowe, co zaowocowało powstaniem prekursora Internetu, którym był ARPANET. 

Reklama

Sieć początkowo była połączona zarówno w części dotyczącej wojska, jak i akademickiej, stan taki trwał do 1980 r., gdy ARPANET został zhakowany. W wyniku zagrożenia rozdzielono cywilny ARPAnet od wojskowego MILNET-u. 

ARPANET w pierwszych latach funkcjonował na podstawie protokołu NCP, jednak niska wydajność, a także prace nad standardem TCP/IP, rozpoczęte w latach 70. przez Roberta Khana i Vintona Cerfa, który okazał się on znacznie wydajniejszy i stabilniejszy od wcześniejszego rozwiązania, doprowadziło do zmiany standardu komunikacyjnego sieci w 1983 r. 

Rozwój Internetu — powstanie sieci i pierwsza poczta elektroniczna

W latach 70, gdy cały czas pracowano nad ARPANET-em, najważniejszym zagadnieniem było, to, w jaki sposób, skutecznie przesyłać wiadomości między poszczególnymi komputerami. Projekt opracowany przez Raymonda Tomlinsona w 1971 r. pozwolił na połączenie technologii do przesyłania komunikatów z tą do przesyłania plików. Wprowadził on również znak „@”, który do dzisiaj pozwala na oddzielenie adresata od adresu serwera, na którym znajduje się klient poczty e-mail. 

Wynalazek Tomlinsona pozwolił na skuteczną komunikację przez ARPANET, a także nadanie kierunku, w którym zmierzał dalszy rozwój Internetu. Prawdziwy rozkwit sieci nastąpił jednak dopiero w momencie, gdy rozdzielono część wojskową od akademickiej, co zaowocowało powstaniem innych systemów jak np. USENET, BITNET. Wszystkie te technologie rozwijały się jednocześnie, a obecnie są częścią tego samego systemu, który wywodzi się przede wszystkim z ARPANET i został komercyjnie udostępniony w 1991 r.

Strony WWW, czyli Word Wide Web i pierwsze strony internetowe

pierwsza strona internetowa
Treść pierwszej strony internetowej prezentowała się dokładnie tak

Kolejnym krokiem milowym, który zdecydował o tym, jak powstał Internet, który znamy dzisiaj, było stworzenie w 1989 r. przez Tima Barnesa Lee i Roberta Cailliau języka HTML i systemu informacyjnego WWW (World Wide Web). Pozwoliły one na prezentację informacji w sieci, co pomagało skoordynować działania naukowców na różnych uniwersytetach, pracujących nad tym samym zagadnieniem. Początkowo, ze względu na brak odpowiedniej przeglądarki, możliwe było tylko publikowanie tekstu. Dopiero powstanie w 1993 r. programu Mosaic, pozwoliło na prezentację grafiki online. Program stanowił źródło kodu dla późniejszego Internet Explorera, który w 1995 r.został pierwszym powszechnie wykorzystywanym narzędziem do przeglądania stron internetowych. 

Historia Internetu w Polsce — kiedy w naszym kraju zaczęła funkcjonować sieć?

Nasz kraj został podłączony do globalnej sieci w 1991 r., za sprawą starań Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Później do UW dołączały inne centra akademickie, a w 1994 r. Internet w Polsce został w pełni udostępniony, co zaowocowało otwarciem w tym samym roku strony internetowej rządu. W 1996 r. Telekomunikacja Polska umożliwiła dostęp do Internetu użytkownikom prywatnym za pomocą modemu. Pierwszą komercyjną stroną internetową była Wirtualna Polska, która powstała w 1995 r. Od tego momentu można mówić o olbrzymim rozwoju polskiej sieci.

Co dalej z Internetem? Jaka przyszłość go czeka?

Od chwili wynalezienia Internetu do współczesności rozwój tej technologii odmienił oblicze świata. Dziś niemal dowolna informacja dostępna jest w kilka chwil od momentu jej powstania. Wydaje się, że dalszy rozwój technologii, szczególnie BlockChain i Artificial Intelligence, mogą wpłynąć na lepsze dopasowanie treści proponowanych użytkownikom, a także połączenie z siecią przedmiotów codziennego użytku, dzięki czemu będą one lepiej wykonywać swoje zadania, nawet bez ingerencji człowieka. Jednak historia rozwoju techniki pokazuje, że od pomysłu do jego wykonania, a przede wszystkim do wykorzystania w praktyce, musi minąć wiele lat. 

23
8

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.