Antyplagiat obraz glowny

Poradniki

18.08.2022 09:27

Program antyplagiatowy – jak działa? Jaki antyplagiat wybrać?

Online
7
1
2
7
1

Piszesz pracę i chciałbyś sprawdzić ją pod kątem plagiatu? Zastanawiasz się, czy jest sens korzystać z narzędzi online? Wyjaśniamy wszystkie wątpliwości.

Jak działa program antyplagiatowy?

Antyplagiat to program do sprawdzania plagiatu, czyli powielenia czyjegoś utworu. Porównuje on Twoje dzieło do innych, które ma w swoim systemie (np. do starszych prac dyplomowych, literatury, treści na stronach internetowych czy aktów prawnych). Wychwytuje zapożyczenia i podobieństwa między nimi. Na końcu otrzymujesz raport antyplagiatowy z informacjami o procentowym wyniku podobieństwa oraz szczegółami na temat tego, co ewentualnie skopiowałeś oraz z jakiego źródła. Co ważne, narzędzie nadal pokazuje wyniki tych treści, które się pokrywają, nawet jeśli został do nich podany przypis.

program antyplagiatowy dla studenta określa podobieństwo między wybranymi tekstami
Program antyplagiatowy pozwoli Ci określić, jak bardzo Twój tekst jest podobny do pozostałych publikacji

Warto wiedzieć, że, programy antyplagiatowe potrafią zweryfikować tylko teksty pisane. Nie za bardzo sprawdzą się więc w przypadku utworów innego rodzaju. Na szczęście istnieją inne sposoby na wykrycie, czy dane dzieło zostało już stworzone. Jeśli chodzi o obrazy, możesz to zrobić na przykład za pomocą Grafiki Google i funkcji wyszukiwania obrazem. Natomiast w przypadku utworu muzycznego są dostępne dedykowane aplikacje na telefon, które po rozpoznaniu melodii, podają jej tytuł.

Sprawdź też: Wybieramy jaki laptop dla studenta będzie najlepszy. Ranking TOP 10 najlepszych laptopów na studia

Sam plagiat popełniasz wtedy, kiedy całkowicie bądź częściowo kopiujesz czy przerabiasz czyjś gotowy utwór (np. tekst, grafikę, pracę naukową) i nie podajesz ani skąd pochodzi, ani kto jest jego autorem oraz/albo publikujesz go pod swoim nazwiskiem, tym samym przywłaszczając sobie do niego prawa autorskie. Plagiat oznacza więc kradzież cudzego dzieła, a za dopuszczenie się jej grożą surowe konsekwencje – grzywna czy ograniczenie, a nawet pozbawienie wolności do lat 3.

Co nie jest plagiatem?

Z kolei to, co plagiatem nie jest, to na przykład wykorzystanie w swoim dziele czyjejś koncepcji (ale tylko, jeśli autor nie wcielił jej już w życie), ponieważ sam pomysł jest dopiero początkiem, a nie gotowym utworem. Nie popełniasz go także w przypadku kontynuowania wcześniej stworzonego utworu, tj. dopóki nie robisz jego kopii, a wkładasz własną pracę twórczą. Plagiatem nie jest także używanie tego samego stylu, określeń czy środków stylistycznych oraz sytuacja, w której różni ludzie w tym samym czasie tworzą podobne do siebie dzieła, ale nie są tego świadomi. 

Jednolity System Antyplagiatowy – czym jest i jak działa?

Od 1 stycznia 2019 r. na każdej uczelni wyższej w Polsce obowiązuje Jednolity System Antyplagiatowy (JSA), w którym obowiązkowo sprawdzana jest każda praca dyplomowa, którą napisał student. To wynik z tego narzędzia decyduje o tym, czy Twoja praca zostanie zaakceptowana. Program ten jest darmowy, ale dostęp do niego mają jedynie promotorzy oraz osoby do tego upoważnione – nie możesz więc wcześniej samodzielnie sprawdzić pracy.

antyplagiat dla studenta JSA to program wykorzystywany na uczelniach wyższych w Polsce
Jednolity System Antyplagiatowy to narzędzie, które jest wykorzystywane na uczelniach wyższych w Polsce

JSA ma dostęp nie tylko do źródeł internetowych, baz aktów prawnych i dokumentów OpenAccess, lecz także do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD), czyli do wszystkich wcześniejszych obronionych prac dyplomowych (także w językach obcych!), oraz do prywatnej bazy danych JSA. Wszystko to sprawia, że łatwo jest zakwalifikować daną pracę jako plagiat. Jednak uczelnie same ustalają, jaki procent zapożyczeń użytych w pracy to plagiat (w większości z nich jest to 30-40%). 

Sprawdź też: mLegitymacja – legitymacja szkolna i studencka na smartfonie

Sam proces sprawdzania pracy zaczyna się od pozbycia tego, co nie jest tekstem pisanym, np. grafik czy rycin. Następnie system przechodzi do wykrywania podobieństw (skopiowany tekst, zapożyczenia), manipulacji (przekształcanie czcionki w tekście, białe znaki, zmiany spacji, szyku zdań itp.), a nawet do oceny tego, czy pracę napisałeś samodzielnie – robi to poprzez sprawdzanie stylu całego tekstu. Po analizie, której maksymalny czas wynosi 24 godziny, system przesyła raport do promotora. JSA pozwala na 3 sprawdzenia jednej pracy z plagiatem. 

Antyplagiaty dostępne w sieci

Popularność zyskują strony oferujące programy antyplagiatowe dla studentów – online, często darmowe albo ewentualnie dostępne za niewielkie pieniądze. To poniekąd błyskawiczne wykrywacze plagiatu, bo dostarczają natychmiastową informację zwrotną o popełnionych błędach. Nie zastępują one jednak JSA, którego użycie jest wymagane, ale mogą pomóc w dokonaniu korekty pracy przed jej oddaniem. Jakie są najpopularniejsze antyplagiaty w internecie?

  • Wrona – narzędzie w całości sprawdza, czy dany tekst jest kopią, wykrywa przestawny szyk w zdaniu, a także zmianę co czwartego oraz co piątego słowa. Fragmentarycznie ocenia, czy użyte wyrażenie brzmi naturalnie. Do wykonania powyższych operacji program potrzebuje mieć tekst źródłowy, który porównuje z tym napisanym na jego podstawie. W trakcie skanowania pliku pod kątem plagiatu często usuwa formatowanie tekstu.
  • Plagiat.pl – to narzędzie antyplagiatowe stworzone przez Polaków. Bez problemu wykrywa, czy dane dzieło jest kopią, natomiast do spostrzeżenia zmiany co czwartego lub piątego słowa potrzebuje fragmentu tekstu. Nie potrafi wykryć plagiatu w przestawnym szyku zdania. W trakcie skanowania pliku pod kątem plagiatu często usuwa formatowanie tekstu. Do wykrycia oszustwa nie potrzebuje tekstu źródłowego. 
  • Plag.pl – koszt zakupu usługi wynosi około 36 zł, możesz skorzystać też z wersji darmowej. Całościowo rozpoznaje, czy tekst stanowi kopię. Nie potrafi wykryć szyku przestawnego w zdaniu oraz zmiany co czwartego słowa. Z kolei plusem jest fakt, że potrafi ocenić naturalność użytego sformułowania oraz spostrzec zmianę co piątego słowa na podstawie obszernych fragmentów tekstu. Do wykrycia plagiatu nie potrzebuje tekstu źródłowego. Program nie usuwa formatowania tekstu, zaznacza zdania oraz pozwala na pobieranie sprawdzonego pliku w formacie doc. i docx. 
  • Anty-Plagiat.net – cena za program waha się w zależności od dostępnych promocji, ale dostępna jest również darmowa wersja demo. Jest ona niestety ograniczona – za jej pomocą można sprawdzić tylko fragment pracy. Natomiast wersja premium oferuje pełne możliwości programu. Narzędzie ułatwia pracę poprzez podkreślanie na czerwono wyników z plagiatem oraz wskazanie oryginalnego źródła tekstu.

Czy warto korzystać z programów antyplagiatowych dostępnych w sieci?

Antyplagiaty dostępne na stronach internetowych nie są najbardziej wiarygodnymi źródłami i nie zawsze działają dokładnie. Mogą jedynie podpowiedzieć, czy w swojej pracy właściwie wykorzystujesz źródła. Jeśli wykryły one jakikolwiek plagiat, to oznacza, że Jednolity System Antyplagiatowy wykryje go o wiele więcej. JSA ma w końcu dostęp do ogromnej bazy danych, w tym do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych. 

Z kolei antyplagiaty online bazują w głównej mierze tylko na internetowych źródłach. Dlatego na pewno nie używaj ich jako wszystkowiedzącego narzędzia. Nie dadzą Ci one stuprocentowej pewności – inaczej wyniki z JSA mogą nie być dla Ciebie satysfakcjonujące. Dobrym pomysłem jest korzystanie z tego typu rozwiązań jedynie w trakcie pisania, aby na bieżąco monitorować pojawianie się ewentualnego plagiatu. Ponadto JSA zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych danych. Nie można być pewnym tego w przypadku narzędzi online – tak naprawdę nie wiesz, co dzieje się z przesyłanymi przez Ciebie plikami.

Sprawdź też: Najlepsze programy do pisania – darmowe edytory tekstu on-line oraz do pobrania

Internetowy program antyplagiatowy dla studenta – darmowy czy też ten w niskiej cenie, zapewniający w swoim opisie skuteczność oraz natychmiastowe wyniki, z całą pewnością przekonał do siebie już niejedną osobę. Jednak zanim i Ty zdecydujesz się z niego skorzystać, pomyśl, czy naprawdę warto. Zastanów się, do czego konkretnie takie narzędzie jest Ci potrzebne, przeanalizuj wszystkie za i przeciw. Pamiętaj, że wszystkie prace dyplomowe i zaliczeniowe musisz napisać samodzielnie, a ewentualne oszustwa i tak zostaną wykryte.

7
1

Podziel się:

Komentarze (2)

Okres międzywojenny to okres między dwiema wojnami światowymi. Symbolicznym początkiem tego okresu jest moment zakończenia I wojny światowej, ale koniec wyznacza rok 1939 i wybuch II wojny światowej. Wybór ten obejmuje bardzo ważny okres w dziejach Polski, często określany mianem okresu międzywojennego lub przedwojennego. Okres ten był szczególnie ważny w dziejach Polski, gdyż wtedy, po ponad stu latach, kraj odzyskał niepodległość z pełną suwerennością polityczną. Okres ten charakteryzował się dynamicznymi przemianami społecznymi, politycznymi, kulturowymi i artystycznymi, na które największy wpływ miały tragiczne wydarzenia wojenne i odkrycia naukowe od XIX wieku, a także rozwój techniczny i cywilizacyjny. Jednym z nich jest kwestia mniejszości etnicznych, które uznawane są za odrębną grupę ludności, różniącą się od rdzennej ludności niektórych regionów krajem pochodzenia, językiem, kulturą i religią. W większości przypadków mniejszości etniczne żyją w regionach przygranicznych swojej ojczyzny, które mają lub miały własne państwo. To odróżnia ich od mniejszości etnicznych. Problemem jest także ich funkcjonowanie jako instytucji państwowej oraz kształtowanie się relacji pomiędzy różnymi grupami ludności zamieszkującymi dany region, a zwłaszcza grupą większościową w danym kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *