narodowy spis powszechny

Poradniki

23.07.2021 10:06

Do kiedy Spis Powszechny 2021? Wszystko o Narodowym Spisie Powszechnym

Nauka
5
0
0
5
0

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań to jedno z najważniejszych tegorocznych wydarzeń w naszym kraju. Na czym polega to badanie? Sprawdź, jak wziąć w nim udział!

Co to jest Spis Powszechny? Czy musisz się spisać?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań to organizowane co dekadę badanie, którego celem jest lepsze poznanie sytuacji demograficznej i mieszkaniowej w Polsce. Udział w nim można brać od dnia 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. Ustawa o statystyce publicznej nakłada na każdego mieszkańca Rzeczypospolitej Polski obowiązek wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań oraz udzielenia w nim dokładnych i zgodnych ze stanem faktycznym odpowiedzi. Odmowa może oznaczać nałożenie przez sąd grzywny w wysokości do 5000 złotych.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań ma na celu m.in. policzenie Polaków

Dlaczego Spis Powszechny został powołany?

Dane dostarczane przez Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. nie pełnią wyłącznie funkcji informacyjnej. Mają one także walor predykcyjny – na podstawie wyników badania można przewidywać tempo i kierunek niektórych zmian w społeczeństwie. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego podejmowane są też różnego rodzaju decyzje budżetowe.

Sprawdź też: Co to jest LiveKid? Wszystko o aplikacji dla żłobków i przedszkoli!

Jak możesz wziąć udział w NSP 2021?

W 2021 roku udział w Spisie Powszechnym można wziąć poprzez dokonanie samospisu w internetowym formularzu spisowym. W przypadku osób pozbawionych tej możliwości, obowiązku należy dopełnić, odpowiadając na pytania rachmistrza przez telefon, w domu albo w gminnym punkcie spisowym. Więcej informacji na temat metod przeprowadzania badania możemy uzyskać, dzwoniąc na infolinię spisową NSP 2021, korzystając z numeru 22 279 99 99. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Sprawdź, jak możesz wziąć udział w badaniu w wybrany przez siebie sposób:

Spis na stronie internetowej

By skorzystać z możliwości samospisu przez Internet, musisz zalogować się do przeznaczonej do tego aplikacji, dostępnej pod adresem nsp2021.spis.gov.pl. Możesz skorzystać z dwóch metod zalogowania. Pierwsza z nich to Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej, a więc usługi takie jak Profil Zaufany lub system Twojego banku. Drugi sposób to zalogowanie przy użyciu numeru PESEL oraz hasła dostępu, które otrzymasz po podaniu nazwiska rodowego matki.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przez internet
W spisie można wziąć udział przez Internet

Wywiad przez telefon

Jeśli nie możesz dopełnić obowiązku samospisu przez Internet, rachmistrz może skontaktować się z Tobą telefonicznie. Zgodnie z prawem udzielenie odpowiedzi na zadawane przez niego pytania jest obowiązkowe i nie możesz odmówić przekazania danych. Upoważniona osoba wprowadzi podawane przez Ciebie dane do formularza spisowego. Do kontaktu z mieszkańcami kraju rachmistrzowie używają dwóch numerów telefonów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Dzięki formularzowi udostępnionemu na stronie Spisu mamy możliwość szybkiego zweryfikowania tożsamości rachmistrza, tak, by upewnić się, że rozmawiamy z osobą upoważnioną do zbierania informacji w ramach badania. Dane, jakich będziemy potrzebować, by sprawdzić tożsamość rachmistrza, to jego imię i nazwisko oraz trzy wskazane znaki identyfikatora.

Wywiady bezpośrednie

W szczególnie uzasadnionych przypadkach spisu formularz możemy wypełnić podczas wizyty rachmistrzów spisowych w domu lub odwiedzając lokal spisowy. Zadaniem rachmistrza jest pozyskanie określonych w spisie informacji i wprowadzenie ich do systemu za pomocą urządzenia mobilnego. 23 czerwca rachmistrzowie reprezentujący Główny Urząd Statystyczny rozpoczęli wywiady bezpośrednie w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Sprawdź też: Gadu-gadu – historia, gg online, użytkownicy – wszystko o komunikatorze Gadu gadu

Jakich danych dostarcza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021?

Lista pytań Spisu Powszechnego wymaga udzielenia koniecznych dla statystyki publicznej szczegółowych informacji dotyczących osób oraz mieszkań. Zawartość formularza może ulegać zmianie w zależności od różnych czynników – dodatkowe pytania mogą pojawić się na przykład wtedy, gdy spisujący jest osobą niepełnosprawną. Kwestionariusze osobowe dla emigrantów długo- i krótkookresowych również różnią się zakresem pytań od wersji przeznaczonych dla osób zamieszkujących Polskę. Oto, o co będziemy spytani w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021:

  • Dane osoby – należy podać podstawowe dane osobowe, czyli imiona i nazwisko, płeć, PESEL oraz data urodzenia.
  • Adres zamieszkania – podajemy adres miejsca, które zamieszkiwaliśmy 31 marca 2021 roku o godzinie 24:00. W przypadku osób przebywających wówczas za granicą konieczne będzie podanie dodatkowych danych.
  • Informacje na temat miejsca zamieszkania – dostarczamy informacje m.in. na temat typu zamieszkiwanego przez nas obiektu i czasu naszego przebywania tam.
  • Dane osób zamieszkujących obiekt – podajemy dane personalne osób, które 31 marca 2021 roku o godzinie 24 zamieszkiwały wraz z nami pod wskazanym wcześniej adresem. Udzielamy też szczegółowych informacji na temat stałego miejsca pobytu naszych współlokatorów i czasu zamieszkiwania przez nich obiektu.
  • Informacje na temat mieszkania – wskazujemy właściciela mieszkania, określamy, z jakiego tytułu osoby zamieszkują miejsce. Udzielamy informacji o lokalu, między innymi jego powierzchni, liczbie pokoi, sposobie ogrzewania. Przekazujemy również dane na temat budynku, w którym znajduje się mieszkanie.
  • Kwestionariusz osobowy – w tej części badania udzielamy informacji na temat obywatelstwa oraz czasu przebywania w miejscach zamieszkiwanych przez nas obecnie, rok temu i wcześniej. Deklarujemy także swoją narodowość oraz przynależność do grupy etnicznej i wyznaniowej. Określamy, jakim językiem posługujemy się na co dzień, nasz poziom wykształcenia i stan cywilny.
  • Dane na temat zdrowia – w tej części kwestionariusza możemy (lecz nie musimy) udzielić informacje na temat przebytych przez nas chorób lub innych problemów zdrowotnych. Informujemy o posiadanym stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub inwalidztwie.
  • Dane na temat aktywności ekonomicznej – odpowiadamy na pytania dotyczące naszej aktywności zawodowej i poszukiwań pracy. Udzielamy informacji na temat wykonywanego przez nas zawodu, miejsca pracy oraz rodzaju działalności instytucji lub firmy, w której pozostawaliśmy zatrudnieni.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, ludność
Kim jest statystyczny Polak? Spis ma znaleźć odpowiedzi na takie pytania

Organizacja Spisu Powszechnego 2021

Badanie nadzoruje Generalny Komisarz Spisowy, którą to funkcję pełni Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Realizacji spisu na poziomie wojewódzkim doglądają wojewodowie, zaś na poziomie gminy – wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Mieszkańcy Polski dopełniają obowiązek poprzez samospis internetowy (przez aplikację dostępną na stronie GUS) lub przy pomocy rachmistrza spisowego. Osoby, które postanowiły się spisać przy pomocy aplikacji internetowej między 22 kwietnia a 7 lipca, mogły wziąć udział w loterii urzędu – do wygrania były nagrody pieniężne oraz samochody osobowe.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – jak uzyskać pomoc?

Jeśli nie możesz wziąć udziału w spisie korzystając z aplikacji przez Internet, spróbuj skorzystać z pomocy infolinii spisowej.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz dokładną instrukcję do samospisu internetowego w języku polskim, angielskim, ukraińskim lub rosyjskim znajdziesz na stronie FAQ Narodowego Spisu Powszechnego prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Jeśli masz pytania na temat pracy rachmistrzów spisowych lub innych zagadnień dotyczących NSP 2021, skorzystaj z infolinii spisowej dostępnej pod numerem 22 279 99 99.

Sprawdź też: DeepL translator – najlepszy tłumacz w sieci? Czy DeepL ma lepszy słownik niż Tłumacz Google

5
0

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *